skip to Main Content

At sørge på din egen måde og i dit eget tempo

Ingen af os forskånes for at opleve kriser og sorg. Skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom i familien eller afskedigelse. Og vi er aldrig helt den samme bagefter. Men hvordan vi bliver mødt i store livskriser og hvordan vi tager os af det, kan være afgørende for, hvordan vi kommer igennem denne proces.

Ofte kan vi føle os alene og ensomme i den proces. Og omgivelserne kan være utålmodige med et ønske om bedring: ”Nu går det bedre, ikke?” ”Nu er du da videre?”. Men det er vi jo ikke altid… Andre kan have stor vilje til at hjælpe, men være usikre på, hvordan de gør det bedst muligt.

Livet må gå videre, siger vi. Men hvordan – når tiden pludselig står stille, når der er kaos indeni og intet er, som det plejer?

Få situationer sætter os på så stor en prøve som at miste et menneske, vi holder af. Det er naturligt at opleve savn, længsel og smerte. Ofte kan vi også være pint af selvbebrejdelser, skyldfølelse og genoplevelse af det, der er sket. Vi kan opleve koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, irritation, vrede og angst. Vi kan have forskellige kropslige reaktioner og føle stor sårbarhed både fysisk og emotionelt. Vores sorg kan få os til at sætte spørgsmålstegn ved os selv – er vi mon normale eller ved at miste forstanden?

Gamle forældede teorier om sorgfaser kan være med til at forstærke problemerne, fordi de skaber en forventning om, hvor vi nu er i processen. Men sådan er sorg ikke. Sorg er individuel. Og sorg er ensom. Men sorg er også nødvendig og sund. Den medfører ofte store, men også positive forandringer. Når vi får lov at sørge på vores egen måde og i vores eget tempo.

Som professionel med lang erfaring i sorg og krise kan jeg støtte dig, der er ramt af sorg og eller krise. Med indlevelsesevne og forståelse mødes vi i et trygt rum i samtalen, som tager udgangspunkt i dig – og det sted, hvor du er lige nu.

 

Back To Top