skip to Main Content

Afvikling eller udvikling – hvor vil I gerne være som par?

Den afviklende relation er kendetegnet ved, at forskellighed udløser konflikter, og samlivet reguleres ved regler og kontrol. Vi er optaget af fejl hos hinanden og går enten til angreb eller i forsvar. Når konflikter skal løses, ser vi bagud og hænger fast i fortidens fejl. Ingen tager ansvar.

I den vedligeholdende relation søger vi at udligne forskelle og finde fælles holdninger. Det er ro og fred, men kun på overfladen. Det handler om at udgå konflikter for enhver pris. Og hvis vi konfronterer hinanden, er det indirekte eller med ”tavse skænderier”. Vi ofrer os og sluger hver især kameler for at bevare relationen.

I den udviklende relation er forskellighed lig med potentiale, som indbyder til engageret samarbejde. Her fejes konflikter ikke under gulvtæppet. I stedet tager vi tyren ved hornene og får sat ord på det, der er. Vi er fremadrettede i vores konfliktløsning og søger nye veje og nye handlemønstre, som giver et bedre liv sammen.

Hvor vil du og din partner gerne være? Med hjælp er det muligt at flytte et forhold fra både afvikling og vedligeholdelse og over i den udviklende relation, hvor kærligheden kan blive ved at vokse og udvikle sig sammen med jer som mennesker.

Et par-tjek

I et stærkt kærlighedsforhold opdager vi hullerne i tide. Ligesom hos tandlægen eller ved det årlige bileftersyn. Det giver god mening at reparere skaderne i tide og undgå  dyre regninger og parforholdets allerdyreste – skilsmissen.

Et parforholdstjek sætter fokus på status i jeres forhold lige nu:

Jeres forholds styrker og svagheder.

Hvordan har I det hver især?
Hvad er I taknemmelige for?
Hvad kan gøres anderledes?
Er der store udfordringer?

Et parforholdstjek har særligt øje for jeres styrker. Det er essentielt ikke bare at rette fokus mod evt. problematiske områder, men i lige så høj grad at sætte ord på de områder, hvor I lykkes som par. Det er ofte dét, vi glemmer. Med større opmærksomhed på jeres ressourcer frem for svagheder, er I allerede nået langt.

Back To Top