skip to Main Content

At være sig selv – og være sammen

Uanset, hvor meget vi elsker hinanden, så udspiller der sig pr. definition en stadig konflikt i en familie: På den ene side er der ”mig” med mine behov, mine ønsker, mine grænser, mine forventninger. Og på den anden side er ”de andre” i familien, som jeg må samarbejde med for at få fællesskabet til at fungere. Den anerkendte familieterapeut, Jesper Juul kalder dette for “konflikten mellem integritet og samarbejde.” Integritet betyder uskadthed. At man er hel og sig selv.

Så hvordan være sig selv – og være sammen?

Nøglen er at leve i spændingsfeltet mellem integritet og samarbejde. At tage vare på sig selv, men også give noget til samarbejdet i familien. At tage hensyn til sig selv, men også tage hensyn til de andre.

Familie tjek

Går du med bekymringer om, hvordan din partner og dine børn har det? Så er et familietjek en god mulighed, hvor du kan undersøge og få overblik over hvor I er som familie lige nu. Hvad er vigtigt for jer hver især. Hvad er vigtigt for jer sammen som familie. Hvad er jeres styrker, og hvad er jeres udfordringer lige nu – og hvordan kan I tackle dem sammen?

Back To Top